İade ve İptal Koşulları


Ücretli Üyelik Başlangıç Tarihleri


-Kullanıcıların ödeme işlemlerini tamamlamalarına müteakip tercih ettikleri Üyelik Tipi'ne ait özellikleri aynı anda kullanıma otomatik açılacak olup, üyelik süresi boyunca kullanıma devam edebileceklerdir.
-Kullanıcılar ödeme tarihinden, ödeme yaptıkları üyelik süresi sonrasında ise Üyelik Tipi otomatik olarak demo kullanıcı statüsüne dönüşecektir.


Ücretli Üyelik İptal ve İade Koşulları


-Kullanıcıların ücretli üyelikten cayma hakkı bulunmamaktadır.
-Kullanıcıların üyelik iptali ve iade koşulları Paneloptimizer.pro Kullanıcı sözleşmesi hükümlerine tabiidir.

Paneloptimizer.pro Kullanıcı Sözleşmesi nde belirtildiği üzere;
Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi
7.1 İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul edildiği tarih itibarıyla başlamaktadır ve işbu Sözleşme’ye uygun olarak satın alınan veya deneme süresi ile Şirket tarafından bedelsiz şekilde sağlanan tüm Kullanıcı abonelikleri bitene kadar veya sonlandırılana kadar veya Kullanıcı’nın hesabı kapatılana kadar veya taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece devam edecektir.
7.2 Kullanıcı abonelikleri Taraflarca mutabık kalınan tarihte başlamaktadır ve Site veya Uygulama üzerinde belirtilen abonelik süresi boyunca devam eder. Deneme süreci hariç olmak üzere, Kullanıcı tarafından ilgili kullanım döneminin bitiminden 15 gün evvel aksi talep edilmediği sürece ilgili dönem bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak kendiliğinden aynı süreler ile yenilenecektir. Bu gibi herhangi bir yenileme süresince uygulanılacak olan fiyatlandırma, Şirket tarafından belirlenen ve Site’de veya Uygulama’da ilan edilen bedeller üzerinden gerçekleşecektir.
7.3 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
7.4 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.
7.5 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz. Sözleşme’nin Şirket tarafından haklı gerekçe ile feshedilmesi durumunda ise ilgili fesih tarihinden sonra, tüm ilgili aboneliğin geri kalan süresini kapsayan herhangi bir ödenmemiş tutar Şirket’e ödenmelidir. Hiçbir durumda herhangi bir fesih, fesih tarihinden önceki dönem için Şirket’e ödenmesi gereken herhangi bir tutarı ve ücreti ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.
7.6 Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.
7.7 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve Sözleşme’nin feshedildiği hallerde Şirket İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.
7.7 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Uygulama kapsamında belirtilecektir.